Zamek w Będzinie - Loft Gallery - najlepsze fotorelacje z wydarzeń

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie – już w IX w. w miejscu dzisiejszego Zamku istniał gród. Było to miejsce strategiczne ze względu na bliskie położenie rzeki, co sprzyjało obronie, jak również na fakt, że przebiegał tędy szlak handlowy. Gród był nieustannie rozbudowywany, do dziś zachował się zewnętrzny wał podgrodzia.

Podaje się, że gród został zniszczony w 1241 r. przez najazd tatarski, jednak współczesne badania to wykluczyły. W połowie XIII w. na terenie grodu wzniesiono kamienną wieżę, która również istnieje do dziś. Do niej w latach 40 – tych XIV w. Kazimierz Wielki dobudował warownię stanowiącą element linii obronnej (szlak Orlich Gniazd). Miała ona kluczowe znaczenie w obronie zachodniej granicy – celem było przyjęcie pierwszego ataku ze strony Śląska i Państwa Czeskiego. Początkowo warownia składała się z zamku górnego otoczonego fosą i dwoma pierścieniami murów, oraz dolnego z bramą wjazdową od strony północnej. Dodatkowo do zamku górnego przylegało podzamcze otoczone dodatkowym murem połączonym z murami miejskimi.
Pierwsza wzmianka na temat zamku pochodzi z 1349 r. Przylegająca do niego osada zyskała prawa miejskie w 1358 r. – według legendy Kazimierz Wielki przybywając w to miejsce powiedział: „tu będziem odpoczywali”, stąd nazwa miasta. Jednak położenie terenu nie dało powodów do odpoczynku…
W 1616r. zamek wraz z częścią miasta uległ spaleniu. Odbudował go w stosunkowo krótkim czasie starosta będziński Andrzej Dębiński, jednak w czasie potopu szwedzkiego (1655 – 1656) zamek ponownie spalono. Kolejną restaurację przeprowadzono w roku 1834 nadając tej surowej gotyckiej bryle nieco neogotyckiego romantyzmu. W obiekcie miała zostać założona Szkoła Akademiczno – Górnicza za względu na powstające dookoła kopalnie, jednak zrezygnowano z tego pomysłu.
W zamku miały miejsce ważne wydarzenie historyczne. W 1364 r. gościł tu cesarz niemiecki Karol IV i król czeski. W 1434 r. zawarto ugodę pomiędzy panami śląskimi i małopolskimi. W 1588 r. zawarto „pakty będzińsko – bytomskie”, na mocy których Maksymilian Habsburg zrzekł się pretensji do polskiego tronu. W roku 1574 na zamku w Będzinie gościł król Henryk Walezy, w 1683 – Jan III Sobieski, a w 1697 w drodze do Wiednia – August II Mocny, w 1797 – Stanisław August Poniatowski.
Zamek pełnił również funkcję szpitala, a w latach 1840 – 1843 funkcjonowała tu kaplica ewangelicka. Przed zamkiem na przełomie XVIII i XIX w. wzniesiono synagogę oraz łaźnię żydowską – obydwie budowle zburzono w 1939 roku.
Ostatecznie zamek został odbudowany w 1956 roku i stanowi obecnie siedzibę Muzeum Zagłębia. Odbywają się tu cykliczne wydarzenia kulturalne, m.in. Strzelania Zamkowe, turnieje rycerskie, przy zamku działa też Bractwo Rycerskie Zamku Będzin.
W 2013 roku odrestaurowano również park wokół zamku – zapraszamy na spacer…

Kliknij TUTAJ lub na miniaturkę aby zobaczyć pełną wersję panoramy.

Udostępnij:
WRÓĆ DO GALERII

[ess_post]
strzałka do góry